Kontaktai

Kontaktinis adresas:
Santariškių g. 2, LT-08661,
Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2365057
Faks.: (8 5) 2365199
El. pašto adresas:
vaidutis.kucinskas(at)mf.vu.lt

Naujienos

2016 m. vasario 9 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto „Unikalūs genomo persitvarkymai esant įgimtiems nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės“ (Nr. CH-3-ŠMM-01/04)  mokslinė praktinė konferencija.
Rengino metu gautus mokslinių tyrimų rezultatus pristatė UNIGENE projekto vykdytojai. Pranešimus skaitė projekto vadovas akad. prof. habil. dr. V. Kučinskas, projekto partneriai, prof. dr. A. Reymond, dokt. N. Voisin, dokt. M. Moysés-Oliveira, bei projekto mokslinių tyrimų vykdytojos Lietuvoje dr. E. Preikšaitienė, dr. L. Ambrozaitytė ir dr. E. Pranckevičienė. Renginyje pranešimą skaitė ir VU Biotechnologijos instituto Baltymų-nukleorūgščių sąveikos tyrimo skyriaus vedėjas akad. prof. dr. V. Šikšnys.

2015 m. vasario 2-4 dienomis Vilniuje viešėjo projekto „Unikalūs genomo persitvarkymai esant įgimtiems nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės“ (Nr. CH-3-ŠMM-01/04) partneriai prof. dr. Alexandre Reymond, dr. Katrin Männik, Norine Voisin iš Lozanos universiteto (Šveicarija).

Vasario 3 d. vyko Lietuvos mokslų tarybos organizuotas Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ įgyvendinimo vidurio laikotarpio atsiskaitomasis susitikimas. Šio susitikimo tikslas buvo – pristatyti projektų įgyvendinimo pažangą nuo projekto pradžios. Jame dalyvavo jungtinio atrankos komiteto nariai, vykdomų projektų mokslo sričių ekspertai, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai, projektų vykdytojai (Lietuvos ir Šveicarijos partneriai). Renginio metu visi šios programos projektų vykdytojai pristatė pranešimus. Dalyviai galėjo užduoti klausimus, susijusius su projektų įgyvendinimu. UNIGENE projekto vadovas akademikas prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas bei projekto vykdytojos dr. Eglė Preikšaitienė ir dr. Erinija Pranckevičienė skaitė pranešimus apie UNIGENE projekto eigą, pasiekimus ir pažangą. Renginyje dalyvavę projekto partneriai – prof. dr. Alexandre Reymond, dr. Katrin Männik, Norine Voisin taip pat aktyviai dalyvavo diskusijoje, atsakinėjo į klausimus.

Vasario 4 d. įvyko antrasis UNIGENE projekto partnerių susitikimas. Susitikimo metu buvo detaliai aptarti gauti vLGH, NGS tyrimų rezultatai, suplanuoti kiti projekto įgyvendinimo etapai.

2014 m. rugsėjo 12 d. mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė” metu akademikas prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas atvykusiuosius į renginį supažindino su mokslinių tyrimų projektu “Unikalūs genomo persitvarkymai esant įgimtiems nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės (UNIGENE)”. Supažindindamas su projektu pranešimo metu akademikas pristatė projekto tikslus, uždavinius, eigą, svarbą bei laukiamus rezultatus. Dalyviams buvo papasakota apie įvairius genetinius ir bioinfomatinius tyrimo metodus, kurie bus panaudojami projekto mokslinio tyrimo eigoje. Vėliau vykdomo projekto tyrėjas doktorantas Tautvydas Rančelis skaitė paskaitą “Genomo sekoskaita – žingsnis į paveldimų ligų priežasčių suvokimą”. Po pranešimo ir paskaitos visi norintieji, lydimi katedros darbuotojų, dalyvavo ekskursijoje VU MF Žmogaus ir medicininės genetikos katedros laboratorijose. Ekskursijos metu dalyviai buvo susipažindinti su citogenetiniais ir molekuliniais genetiniais tyrimo metodais, kurie naudojami UNIGENE projekto laukiamiems rezultatams pasiekti.

Akademikas prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas renginio dalyvius supažindina su vykdomu projektu.

Projekto tyrėjas doktorantas Tautvydas Rančelis skaito paskaitą apie sekoskaitą.

2013 rugsėjo 19-20 dienomis Vilniuje įvyko pirmasis Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto „Unikalūs genomo persitvarkymai esant įgimtiems nervų sistemos raidos sutrikimams: kilmė, genominiai mechanizmai, funkcinės ir klinikinės pasekmės“ (Nr. CH-3-ŠMM-01/04) partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo visi projekto dalyviai iš Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros bei projekto partneris – prof.dr.Alexandre Reymond iš Lozanos universiteto (Šveicarija).
Susitikimo metu buvo aptartos visos projekte numatytos mokslinės veiklos. Šiuo metu aktyviai vykdoma pacientų šeimų atranka ir klinikinių duomenų rinkimas. Šio etapo tikslas – organizuoti ir kontroliuoti pacientų su intelektine negalia ir jų giminaičių klinikinių duomenų ir mėginių rinkimą, remiantis standartizuotais atrankos kriterijais. Susitikimo metu buvo aptarti projektui atrinkti pacientai bei jų ištyrimo galimybės Lietuvoje ir užsienyje.
Rugsėjo 20 d. prof.dr.A.Reymond taip pat skaitė pranešimą „Genome structure, gene expression and diseases“ mokslinėje praktinėje konferencijoje „Intelektinės negalios genomo tyrimai. Misija įmanoma?“  (žr. VU MF ŽMGK puslapyje).


 

(2012 metai)
UNIGENE projekto vadovai prof. habil. dr.  Vaidutis Kučinskas ir prof. dr. Alexandre Reymond susitikę šių metų Amerikos žmogaus genetikos draugijos (ASHG) suvažiavime San Franciske.

 
Paieška